Header_1920_07.jpg Header_1920_06.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_08.jpg Header_1920_01.jpg Header_1920_10.jpg Header_1920_04.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_09.jpg Header_1920_11.jpg Header_1920_02.jpg

G-hockey informatie

20 jaar Aangepast Hockey op Laren (LMHC)

 

 

Aanleiding

Het Aangepast Hockey op de LMHC was een initiatief van Marlou Roodhuyzen de Vries van de Stichting H.A.N.D. en Yolande Willeumier, bestuurslid van de hockeyclub Laren.

Naar aanleiding van diverse gesprekken, in het voorjaar van 1999, met ouders van kinderen met een beperking, bleek een grote behoefte te bestaan aan een technische teamsport voor deze kinderen. Zowel voor kinderen met een verstandelijke als voor kinderen met een lichamelijke beperking.

 

 

Onderzoek

Na onderzoek bleek dat in de regio Midden Nederland hockey weliswaar een populaire sport was, maar dat er voor kinderen met een beperking geen mogelijkheden waren.

De dichtstbijzijnde club in 1999 met G-hockey was MHC Zoetermeer.

 

 

Eerste begin

Met een aantal belangstellende ouders is toen besloten op Laren te beginnen met G-hockey. Een van de belangrijkste overwegingen om met G-hockey te beginnen was dat de kinderen deel zouden uitmaken van een club, waar zowel kinderen met een beperking als kinderen zonder beperking spelen. Daarnaast is het zo belangrijk dat zij een teamsport kunnen beoefenen net zoals hun broertjes of zusjes, vooral omdat het vaak voor deze kinderen moeilijk is zelf sociale contacten op te bouwen. Volledige integratie binnen de club was een vereiste.

 

 

Pilot

In 1999 heeft de Stichting H.A.N.D. contact opgenomen met het bestuur van de hockeyclub Laren om de interesse in het Aangepast Hockey te peilen.  Het toenmalige bestuur, onder voorzitterschap van Kick Thole, heeft direct zeer enthousiast gereageerd. In het begin werd geen onderscheid gemaakt naar gelang de aard van de beperking (G-hockey en LG-hockey tegelijkertijd). Dit was afwijkend van de aanpak van de meeste andere clubs. De reden was dat wij zowel in de G als de LG nog niet voldoende spelers hadden om separate teams te maken.

 

In 2000 is de Stichting H.A.N.D. en het bestuur van de hockeyclub Laren begonnen met een proefproject voor Aangepast Hockey op de club. Samen met twee enthousiaste speelsters van Dames I, Astrid Leurs (kinderfysiotherapeute) en Kim Lammers (toen studente CIOS), die de eerste trainingen voor hun rekening namen. Ondersteuning, gedurende de eerste jaren, werd vooral gegeven door Kim Lammers, Dick Roodhuyzen de Vries en Gerard Westenburg.  

 

 

Oprichting Stichting Aangepast hockey

Op zaterdag 1 juli 2000 werd de proefperiode afgesloten en werd geconcludeerd dat deze zeer positief was verlopen. Door de vele en enthousiaste aanmeldingen werd besloten in het nieuwe seizoen officieel van start te gaan met het Aangepast Hockey.

Tevens werd besloten om te zoeken naar een dusdanige onafhankelijke structuur dat de belangen van de "doelgroep” niet beïnvloed zou kunnen worden door (lokale) club perikelen van welke aard dan ook.  Daarom is in 2001 een aparte Stichting in het leven geroepen.

 

 

Aangepast hockey op Laren 

De Stichting Aangepast hockey zorgt voor een onvoorwaardelijke belangenbehartiging van de aangepaste hockeyers. Verder borgt zij ook de vrijheid van manoeuvreren ten aanzien van instanties zoals de Hockeybond, Sport Service Noord-Holland, Fonds Gehandicapten Sport enz. Eveneens kan de Stichting fungeren als "neutrale” basis ten aanzien van de ontwikkelingen in de regio en de samenwerking met de andere clubs in de regio.

 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder al die vrijwilligers, die zich gedurende al die jaren hebben ingezet als begeleider, trainer, bestuurslid of coördinator G-hockey. Zij allen hebben gezorgd dat het Aangepast Hockey op Laren volwassen is geworden waardoor zo’n 40 spelers en speelsters elke zaterdag een geweldige tijd hebben. Wij zouden ze graag allemaal bij naam willen noemen, maar zijn te bang om er een te vergeten.  Maar zonder hun steun en die van de Hockeyclub Laren was Aangepast Hockey nooit zo ver gekomen.

 

 

Jubileum

Op zaterdag 28 mei 2016 vierde de Stichting Aangepast hockey zijn 15-jarig bestaan met een echte ‘interland’ tegen België. Wij hadden de grootste club in België qua G-Hockey, KHC Dragons in Brasschaat bereid gevonden om met een aantal elftallen naar Laren te komen. Tegelijkertijd nam Kim Lammers die dag afscheid van het tophockey. Kim was een parel voor het Nederlandse hockey, voor Laren en voor ons G-hockey.

Kim speelde met dames I een wedstrijd tegen een keur van (ex-)internationals (Ellen Hoog, Naomie van As, Fatima Moreira de Melo, Maartje Paumen, Wieke Dijkstra, Minke en Hanneke Smabers, Mieketine Wouters, Fleur van der Kieft en vele anderen), die daarna allemaal op de foto gingen met onze G-hockeyers. 

 

 

Doelstellingen

De Stichting Aangepast Hockey heeft een aantal concrete doelstellingen:

 

  • Het bevorderen en het langjarig in stand houden van een structuur ten behoeve van het organiseren van trainingen, (speel)wedstrijden, competities en toernooien voor teams van kinderen met een beperking;
  • Het ter beschikkingstellen van al dan niet aangepaste middelen en faciliteiten waardoor de kinderen met een handicap het hockeyspel kunnen beoefenen;
  • De verdere stimulering en bevordering van de motorische lichamelijke ontwikkeling en het leren spelen in teamverband;
  • Het geven van voorlichting op scholen in de regio om het nut en het plezier van het G-Hockey aan andere kinderen en hun ouders duidelijk te maken;
  • Het bevorderen van de integratie met de jeugd van Laren door het samen spelen en het spelen van gemeenschappelijke wedstrijden;
  • Het financieel ondersteunen van deze activiteiten door een actief sponsorbeleid.

 

 

Interesse?

Als u meer informatie wilt over het Aangepast Hockey op de LMHC nodigen wij u graag uit om een keer te komen kijken. Elke zaterdag wordt er gehockeyd op veld 2 van 14.00 uur tot 15.30 uur waarna er door de spelers en ouders, verzorgers en vrijwilligers samen wat wordt gedronken.

 

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen voor meer informatie. Neem dan contact op met Maud van den Bosch, [email protected]

 

 

Hoe kunt u ons helpen?

De Stichting Aangepast Hockey is, naast de jaarlijkse (hockey)contributies, volledig afhankelijk van donaties, giften en legaten. Mocht u willen bijdragen, dan is uw gift van harte welkom op rekening NL26ABNA0593636988

 

 

Samenstelling bestuur Stichting Aangepast Hockey

Antoinette Huisman (Voorzitter/Secretaris)

Peter Coebergh (Penningmeester)

Maud van den Bosch (Coördinator G-hockey)

Stijn Eijkman (Waarnemer namens bestuur LMHC)

Gerard Westenburg (Lid)

 

 
Sponsors
H1 - Voordaan
zondag 14-8 thuis om 13:00 info
Agenda
8-8 Nationale Sportkampen
12-8 Oefenwedstrijd Oranje Rood - Lare...
14-8 Oefenwedstrijd H1/HDM/Voordaan
14-8 Bowls
15-8 Nationale Sportkampen


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Roos Berghout
Karin Brommer Bloemendaal
Pilar Westendorp