Header_1920_02.jpg Header_1920_08.jpg Header_1920_07.jpg Header_1920_01.jpg Header_1920_11.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_10.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_06.jpg Header_1920_09.jpg Header_1920_04.jpg
Nieuwsafbeelding

Laren Covid-19 protocol

14-8-2020  | 

Laren Covid-19 protocol   

(update 14 September 2020)Beste leden, ouders en vrijwilligers,


Op de club blijven de volgende maatregelen voor 1.5 meter afstand, looproutes en hygiëne onverminderd van kracht. Daar komen nog steeds vanuit NOC NSF, KNHB en gemeente en overheid nog steeds aanvullende maatregelen bij. Om voor iedereen duidelijk te maken hoe wij op de club omgaan met de maatregelen is het Laren Covid-19 protocol opgesteld. Dit protocol vind je onderaan dit bericht als bijlage. 

Ook is er een Laren Covid-19 protocol voor bezoekende clubs (zie hiervoor nieuwsbericht: Laren Covid-19 update bezoekende clubs).


Om nu ervoor te zorgen dat onze club ook de komende weken een veilige plek blijft, plaatsen we hieronder samengevat de belangrijke regels en afspraken op een rij, met de nieuwste regels bovenaan.


Ook het handhaven van deze onderstaande regels doen we samen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden. Gebruik je gezond verstand!  We hopen immers allemaal dat het hockeyseizoen ‘gewoon’ plaats kan vinden dit seizoen en we wensen je alvast veel hockeyplezier toe!


Houd rekening met elkaar! Zo kunnen we allemaal veilig en met plezier hockeyen en blijft ook de club open! 


Aanvulling d.d. 14 september 2020:

Thuis wedstrijden D1 en H1

 • De wedstrijden van D1 en H1 worden gespeeld zonder ballenkinderen. De afstand van deze kinderen ten opzichte van de over het algemeen volwassen spelers, de teambegeleiding en het publiek achter de hekken kan niet altijd worden gegarandeerd. 
 • Geen line up voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijden van D1 en H1 zijn geen kinderen toegestaan op veld 1 tijdens de rustpauzes en tussen de wedstrijden.
 • Er zijn niet meer dan 250 toeschouwers toegestaan rondom veld 1.
 • Plaatsnemen op de tribune alleen 1,5 meter afstand van anderen.
 • Tijdens de Super-Sunday wordt vooralsnog geen event georganiseerd.De nieuwste regels d.d. 7 september 2020:

 • Nieuwe aanvulling voor jongste jeugd (op de zaterdag): 
  • gespeeld op veld 2 en 3: limonade drinken op terras voor clubhuis
  • gespeeld op veld 4 of 5: limonade drinken aan limo tafels bij veld 4/5


De nieuwste regels d.d. 2 september 2020:


 1. Uitzonderingen registratie:

Laren spelers/speelsters hoeven zich voortaan niet te registreren in geval van:

 • Een wedstrijd met DWF (dit geldt ook voor de vaste staf van het desbetreffende team en de spelers van het bezoekende team).
 • Een reguliere training door de weeks (dit geldt ook voor de vaste trainer).


 1. Corona team-handhaver bij thuiswedstrijden:

Ieder thuisspelend jeugdteam dient een Corona team-handhaver aan te leveren. De coach/manager zullen daartoe iedere thuiswedstrijd één van de ouders bij toerbeurt deze taak geven. De Corona team-handhaver is gedurende de aanwezigheid van het team die dag actief op de club. Taken Corona Team-Handhaver bij thuiswedstrijden:

 • spelers en toeschouwers via de juiste ingang naar veld gaan waar team gaat spelen en vice versa;
 • promoot: 'koffie haal je voor elkaar’;
 • houdt toezicht dat veld pas betreden wordt als iedereen dat verlaten heeft;
 • toeschouwers van het eigen Laren team en van de tegenstander op 1,5 m afstand houden tot elkaar en tot de spelers;
 • motiveert ouders uit eigen team daarbij elkaar en anderen actief te helpen herinneren aan die 1.5 m;
 • motiveert ouders zo snel mogelijk na de wedstrijd vertrekken;
 • houdt coach en manager op het veld scherp om de 1.5 m te blijven handhaven;
 • let op dat coach en manager niet in dug out bij de spelers plaatsnemen.


Bij uitwedstrijden zal de manager tijdig de geldende corona regels bij de club waar gespeeld moet worden bekijken en communiceren met het team. Ook ziet de manager samen met de coach erop toe dat iedereen bij vervoer naar uitwedstrijd mondkapjes dragen in de auto. De manager motiveert ouders de regels op de uit-club te respecteren en samen in praktijk te brengen.


 1. Kleedkamers:

De kleedkamers zijn tot nader order gesloten voor alle teams, met uitzondering van H1 en D1 én (alleen) de tegenstanders van onze landelijk spelende (jeugd)teams die meer dan 45 minuten reistijd hebben.

Bij gebruik kleedkamer: omkleden en douchen in kleine groepjes van max. 3-4 spelers op 1,5 meter afstand.


 1. Teambespreking:

Het is teams nadrukkelijk niet toegestaan om zaterdag in het clubhuis of in kleedkamers een teambespreking te houden. Houd je teambespreking in de buitenlucht (er is genoeg ruimte op ons terrein) en neem de 1,5 meter afstand in acht. Er is zaterdag in het clubhuis geen ruimte voor teamlunches.


 1. Op het veld:
 • De 1,5 meter-regel geldt ook in de dug-out voor iedereen boven de 18 jaar.
 • Handen geven kan natuurlijk niet; wij vinden bijvoorbeeld "stickie tikkie” een sportieve manier om elkaar te begroeten voor en na de wedstrijd.
 • Scheidsrechters kunnen kaarten uitdelen voor het niet naleven van de coronaregels.
 • Toeschouwers houden ten alle tijden 1,5 meter afstand maar blijven zoveel mogelijk bij het veld waar gekeken wordt.
 • Na afloop van de thuis(jeugd)wedstrijd kan de manager een kan limo (laten) halen in het clubhuis. Deze wordt meegenomen naar buiten en aan een van de buitentafels met enkel spelers worden genuttigd. Verzoek is om na afloop van deze jeugdwedstrijd het Laren complex zo spoedig mogelijk te verlaten.
 • Aanvulling (update 7 sept 2020): limonade drinken na de wedstrijd voor specifiek de jongste jeugd: veld 2 en 3 op terras voor clubhuis en voor veld 4 en 5 zijn er limo tafels bij veld 4/5.Aanvulling vanuit de KNHB (update d.d. 3 september 2020):


De KNHB heeft i.v.m. corona een aantal gedragsregels en aanvullende bepalingen gecommuniceerd. Tevens is er op de KNHB site een lijst met veelgestelde vragen geplaatst:Aanvulling vanuit de wedstrijdleiding (update d.d. 21 augustus 2020):


De F-jes en E-6 tallen

De F-jes en E-6 tallen spelen op een kwart veld. De Laren-ouders EN de bezoekende clubs mogen maximaal met 8 personen per team (dit is inclusief coach, manager, scheidsrechter, spelbegeleider etc.) op het Laren-complex.

De ouders van de bezoekende club achter één van de goals en de Laren-ouders achter de andere goal. Na de rust blijf je op dezelfde plek en wissel je niet van kant, om zo min mogelijk ‘loopverkeer’ te creëren. Wel eerst aanmelden alvorens het Laren complex te betreden!


De 8-tallen

De 8-tallen spelen op een half veld. De Laren-ouders EN de bezoekende clubs mogen maximaal met 10 personen per team (dit is inclusief coach, manager, scheidsrechter, spelbegeleider etc.) op het Laren-complex. De ouders van de bezoekende club achter één van de goals en de Laren-ouders achter de andere goal. Na de rust blijf je op dezelfde plek en wissel je niet van kant, om zo min mogelijk ‘loopverkeer’ te creëren. Wel eerst aanmelden alvorens het Laren complex te betreden!


A-D jeugd

Advies voor de A-D jeugd indien een Laren team thuis speelt: ouders van het thuisspelende Laren team zijn van harte welkom, met uiteraard de 1,5 meter in acht nemende. Wel eerst aanmelden alvorens het Laren complex te betreden!Belangrijk:


Blijf up to date

De regelgeving rondom corona is continu aan verandering onderhevig. Houd daarom de LMHC website en het Laren Covid-19 protocol goed in de gaten i.v.m. aanpassingen; beide worden voortdurend bijgewerkt. Gebruik de link naar de Laren website: https://www.lmhc.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=4689.


Thuisquarantaine

Ben je buiten Europa of in een risicogebied op vakantie geweest? Blijf uit voorzorg na terugkomst 10 dagen thuis in quarantaine. Check of jouw vakantieland of -regio binnen het risicogebied valt en houd updates in de gaten.


Gezondheidsklachten

Ook als je klachten hebt, blijf thuis. Sla de training of oefenwedstrijd over en spreek elkaar gerust hierop aan. Zo voorkomen we besmettingen en kunnen we allemaal veilig op de club blijven hockeyen en elkaar ontmoeten.


Positieve test

Bij een positieve uitslag van de Covid-19 test van één van onze leden vragen we om een mailbericht hierover te sturen aan het bestuur. Doe dit aan Stijn Eijkman (beheerder Laren Covid-19 protocol) via: [email protected]. Laat daarin weten wie besmet is en wanneer diegene voor het laatst op de club is geweest.  In onderling overleg met de Medische Commissie zal afhankelijk van de situatie worden vastgesteld wat de eventuele vervolgstappen zijn. Dit zal gebeuren op vertrouwelijke basis.

Voor informatie over het Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19, zie de link: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco. In een Infographic wordt kort uitgelegd hoe het bron- en contactonderzoek werkt: https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Infographic-Bron-en-Contact.pdf. voor Covid-19 gezondheidsklachten, zie: https://www.covidtriage.nl/#/check


Aanmelden voordat je het Laren complex

Voordat je ons complex betreedt zal je je moeten registreren. Dit geldt voor elke dag dat je er bent of komt, en voor iedereen van 13 jaar of ouder. Mocht je hier niet aan willen of kunnen voldoen, dan kan je ons complex helaas niet betreden. Gebruik onderstaande link of lees met je smartphone de QR code af op de posters bij de ingangen van het complex. Bij registratie wordt moment van aanmelding automatisch vastgelegd. Link registratie:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeevFKQc6jhVWuSLlf5LP4VC99kSTKNZBvav2AfstPD2yrlLA/viewform


Bij deze registratie verklaar je dat je je:

 • Aan de protocollen en de huisregels van Larensche Mixed Hockey Club (LMHC) conformeert,
 • geen Covid-19* gerelateerde gezondheidsklachten hebt, geen huisgenoten met dergelijke gezondheidsklachten hebt en 10 dagen voor registratie niet in contact geweest bent met personen met dergelijke klachten,
 • de 10 dagen voorafgaand aan de registratie niet in een risicogebied (Rood of Oranje) geweest bent,
 • 1.5 meter afstand houdt tot personen die niet tot je huishouden behoren.De overige belangrijke punten op een rij:


Algemeen:

 • Houd je aan algemene afstandsregel van 1,5 meter.
 • Geregeld handen wassen.
 • Vermijd drukte.
 • Blijf thuis als je je niet goed voelt (doe dit ook in geval van een huisgenoot).
 • Alle regels gelden tot nader order en kunnen/zullen worden bijgesteld/aangepast indien vereist/noodzakelijk.
 • Elkaar niet opjagen of rennen en vermijd ook onopzettelijk contact.
 • Door de week (tijdens de trainingen) hebben de ouders van alle (jeugd)teams geen toegang tot het complex. Opmerking: Ouders hebben door de week exclusief toegang tot het Laren complex ingeval ze ALLEEN in de hockeyshop attributen willen ophalen of kopen. Ook is het toegestaan aanwezig te zijn bij de keeperstraining van de jongste jeugd i.v.m. aankleden.
 • NOC*NSF en KNHB adviseren (hockey)clubs om actief het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.' Ook onze club sluit zich hier volledig bij aan. Wij vragen daarom alle leden, ouders en vrijwilligers dit advies (pro)actief op te volgen en zo drukte te voorkomen.
 • Voor bezoekende clubs geldt dat naast het team zelf max. 10 personen per jeugdteam toegang hebben tot ons Laren complex. Ouders en begeleiders van deze bezoekende clubs (indien 13 jaar of ouder) zullen zich verplicht moeten registreren met deze QR-code alvorens het Laren complex kan worden betreden. Spelers bezoekend team voor wedstrijd met DWF hoeven zich niet te registreren!


Veld:

 • Toeschouwers houden ten alle tijden 1,5 meter afstand maar blijven zoveel mogelijk bij het veld waar gekeken wordt.
 • Junioren/senioren hoeven geen onderlinge afstand meer te houden tijdens het hockeyen.
 • (oefen)wedstrijden zijn weer toegestaan voor alle leeftijden.
 • Jeugd tot en met 18 jaar hoeft geen afstand meer te houden tot elkaar, ook niet buiten het veld.
 • Voor iedereen boven de 18 geldt: 1,5 meter afstand houden buiten het veld.
 • Gebruik je eigen bidons.
 • Leen geen hockeyballen of kleding van elkaar.
 • Houd je aan de routing per veld (zie hiervoor ook plattegrond Laren Covid-19 protocol).
 • Het hekwerk rondom de velden is inmiddels al voorzien van kleine stickers om mensen alert te houden op 1,5 m afstand.


Clubhuis/terras:

 • Horeca clubhuis/terras is open maar geldt niet als verblijfsruimte, maar houd je aan de lokale regels, maar ook hier geldt in elk geval de 1,5 meter afstandsregel.
 • Er wordt niet verzameld of afgesproken in het clubhuis of op het terras voor het clubhuis.
 • De ABN-AMRO Lounge is in principe gesloten voor iedereen; bij hoge uitzondering en op aanvraag wordt van de deze regel afgeweken (met inachtneming van strikte schoonmaak- en gedragsregels en maximaal 10 personen).
 • Alle overige ruimtes in het clubhuis zijn gesloten.
 • Iedereen maakt zoveel mogelijk gebruik van het dames en heren buitentoilet; deze zitten rechts van het clubhuis.


Op bezoek bij een andere club:

 • Stel je als bezoekende club altijd van te voren op de hoogte (via website) van de lokale regels en respecteer deze.
 • Daarnaast geldt wat betreft met elkaar in de auto stappen (Conform richtlijn NOC*NSF en RIVM): ‘Vanaf 13 jaar: draag je een mondkapje wanneer je met personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel naar of van een training gaan en/of bij (uit)wedstrijden’.
Met sportieve groet,


Bestuur, TC en Jeugdtafel
Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuwsSponsors
Gerelateerd nieuws
H1 - Schaerweijde
zondag 4-10 uit om 14:45 info
D1 - Victoria
zondag 4-10 uit om 12:45 info
Agenda
30-9 video meeting H1
 


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Merle Balhuizen
Jasmijn Bouwman
Charly Dupuits
Desiree Kok
Joep van Straaten