Header_1920_11.jpg Header_1920_06.jpg Header_1920_07.jpg Header_1920_01.jpg Header_1920_02.jpg Header_1920_08.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_09.jpg Header_1920_10.jpg Header_1920_04.jpg

Organisatie

Op Laren houden we het leuk, pesten doen we niet!

Doel:
Laren is een leuke hockeyclub waar iedereen zich veilig voelt. Fair play geldt voor zowel de tegenpartij als je eigen team. Pesten doen we niet. Boosheid is een gevoel en gevoelens zijn er nu eenmaal, Er is niets mis met woede, Agressie en geweld zijn niet acceptabel.

Belangrijk:
Ook volwassenen kennen boosheid. Iedere keer dat we die op een positieve manier uiten geven we de kinderen een voorbeeld in woedebeheersing!

Rol ouders:
signalerende functie
Corrigerende functie
Voorbeeld functie naar de kinderen in positief gedrag op en naast het hockey veld
Positieve actieve houding om het probleem op te lossen

Rol coaches. trainers. managers en groepsleiders:
• Bespreken van omgangsregels met het team en hier met het team afspraken over maken (contractje)
• zijn aanspreekpunt voor ouders en kinderen.
• hebben een signalerende functie
• als zij pestgedrag signaleren spreken zij betrokkenen hierop aan en werken met hen naar een oplossing toe
• als zij vragen hebben of ondersteuning nodig hebben kunnen ze terecht bij de Commissie
• als het probleem hiermee niet is opgelost naar ieders tevredenheid melden ze dit bij de Commissie

Wanneer wordt de anti pest commissie benaderd:
Bij vragen rondom pesten
Bij behoefte aan ondersteuning bij pestproblematiek
De activiteiten van de commissie bestaan uit:
- het uitdragen/ op de kaart zetten van een actief anti-pest beleid op Laren
- de rol van vertrouwenscontactpersoon
- Adviseren van de TC bij teamindelingen

Voor wie is de commissie:
- leden
- ouders
- trainers, coaches, managers

Het anti-pest beleid:
Gebruik Het protocol wordt gekenmerkt door de vijfsporen aanpak:
1 Algemene verantwoordelijkheid van de vereniging; Te weten:
      Trainers
      Coaches Managers
      Groepsleiders
      Bestuur
2 Het bieden van steun aan de gepeste jongere;
3 Het bieden van steun aan de pester;
4 Het betrekken van de middengroep bij het probleem;
5 Het bieden van steun aan de ouders.

Wat verstaan wij op Laren onder pesten:
Met woorden: vernederen, belachelijk maken schelden dreigen met bijnamen aanspreken gemene briefjes, mailtjes, sms-jes schrijven
Lichamelijk: trekken aan kleding, duwen en sjorren schoppen en slaan krabben en aan haren trekken wapens gebruiken, gebaren
Achtervolgen: opjagen en achterna lopen in de val laten lopen, klem zetten of rijden opsluiten
Uitsluiting: doodzwijgen en negeren uitsluiten tijdens training en wedstrijd, feestjes
Stelen en vernielen: afpakken van kledingstukken, hockeytas, hockeyspullen banden lek prikken, fiets beschadigen
Afpersing: dwingen om geld of spullen af te geven het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen

10 gouden regels om pesten te voorkomen:
1. Ik accepteer en respecteer de ander.
2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen.
3. Ik zorg goed voor de spullen van de ander.
4. Als iemand mij hindert, vraag ik hem/ haar ermee te stoppen.
5. Ik luister naar een ander.
6. Ik gebruik geen geweld.
7. Ik ga zo om met anderen zoals ik wil dat ze met mij omgaan.
8. Als het nodig is kan ik bij de coach of trainer terecht.
9. Ik zorg ervoor dat de hockey club en omgeving netjes blijft.
10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Pesten op Laren wordt niet getolereerd!
De coaches, managers trainers hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Voorkomen is beter dan genezen. De wijze waarop met elkaar wordt omgegaan is heel belangrijk en de coaches, managers en trainers hebben hierin een belangrijke rol. Zij kunnen hierin heel sturend zijn en kunnen veel pestgedrag voorkomen dan wel in de kiem smoren. Mocht het onverhoopt mis gaan dan dient onderstaand stappenplan te worden gevolgd.

• pestgedrag wordt gesignaleerd (let op: pesten gebeurt meestal stiekem, dus ook bij     twijfel ingrijpen)
• betrokkenen worden aangesproken.
• de gepeste krijgt hulp/ een luisterend oor
• de pester wordt aangesproken op zijn gedrag
• pester en de gepeste spreken het uit; waarbij de pester in ieder geval zijn excuses dient aan te bieden
• afhankelijk van de ernst van de situatie maakt de coach, manager, trainer melding van pestprobleem bij de commissie. Dit ter beoordeling van de coach, manager, trainer. Voor de goede orde, melding maken van een pestprobleem heeft geen directe gevolgen voor de betrokkenen, Zodat hier bijvoorbeeld bij de indeling van de teams rekening mee gehouden kan worden. Ook heeft het tot doel het signaleren van grotere problemen. Bijvoorbeeld kinderen die vaker betrokken zijn bij pestproblemen.
• Indien het pesten volhardt, dient altijd melding te worden gemaakt.
• De hulp van de vertrouwenscontactpersonen (kan) worden ingeroepen. Deze hulp kan variëren van het geven van advies aan de begeleiders over hoe er mee om te gaan tot het actief ingrijpen. De rol van de vertrouwenscontactpersonen staat beschreven in bijgevoegd document (afkomstig van KNHB)
• De ouders van de kinderen worden altijd betrokken.
• Op pestgedrag staan sancties van schorsing van een training tot in het uiterste geval verwijderd worden van de club. Deze laatste beslissing wordt uiteraard genomen door het bestuur. De commissie zal hierin adviseren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉÉN TEAM CONTRACT

Van:


Allen die dit contract ondertekenen, zullen zich aan de afspraken moeten houden, zowel op het hockeyveld als daarbuiten. 

1. Naar elkaar luisteren
2. Van elkaar afblijven
3. Niemand uitschelden
4. Iedereen hoort erbij (niemand buitensluiten)
5. Je eigen afval opruimen
6. Van elkaars spullen afblijven
7. Niet zoveel letten op elkaar
8. Stop…denk…doe (eerst nadenken, dan doen)
9. Pesten pikken we niet
10. Op tijd komen
11. ………………………………..
12. ………………………………..


Datum:

Plaats:

Handtekening coach:

Handtekening manager:

Handtekening teamleden: Antipest Commissie [Mail]
Marijtje Martijn Oyens lid
Linda van den Heuvel lid
Marc Oelrich-winkelaar lid
Sponsors
H1 - Were Di Tilburg
zondag 31-10 uit om 14:45 info
D1 - Rotterdam
zondag 31-10 uit om 12:45 info
Agenda
27-10 Opleidingen voor Bondsarbitrage
27-10 video meeting H1
29-10 video meeting H1


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Chloe Bacon
Desmond van den Heuvel
Sander Jongerius
Lorenzo Koll
Bernard Lochorn
Jonathan van der Spek
Eduard van Steenis
Erik Voorink
Alexander de Vries
Rosmaryn Wesselman